Teoria faszyzmu według Kominternu

Sądzę, że przyda się Państwu mała ściągawka na temat wiodących teorii wyjaśniających zjawisko faszyzmu.