Jakub Zgierski: nieznane fakty o globalnej rewolucji seksualnej

Większość wykładu dotyczy Związku Sowieckiego i nieznanych szerszej opinii publicznej wątków z bolszewickiej homorewolucji.