Dariusz Rozwadowski: Raport Fundacji Batorego po prostu nadaje się do kosza

Moim rozmówcą jest Dariusz Rozwadowski – historyk, publicysta i autor książki „Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu”. Temat przewodni wywiadu dotyczy raportu Fundacji Batorego oraz prób zanegowania istnienia neomarksizmu.